NUOTTI-valmennus Nuovossa

NUOTTI-valmennus on matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta 16-29-vuotiaille nuorille, jotka eivät ole opintojen tai työelämän piirissä ja joilla on haasteita suunnitella omaa tulevaisuuttaan.

NUOTTI-valmennuksen sisältö Nuovossa on aina yksilöllinen. Henkilökohtaisen valmentajan kanssa kartoitetaan nuoren tilanne ja tarpeet ja sovitaan yhteisesti valmennuksen tavoitteista. Näitä voivat olla esimerkiksi omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen ja siten löytää mielekkäitä polkuja kohti opiskelu- tai työpaikkaa.

NUOTTI-valmennus ei maksa nuorelle mitään ja sen ajaksi on mahdollisuus saada Kelan kuntoutusrahaa. NUOTTI-valmennus sisältää 20x tunnin mittaista valmennusta 5kk aikana. Nämä voidaan toteuttaa joko nuoren omassa arkiympäristössä, toimitiloissamme Helsingin kampissa ja Järvenpäässä tai etänä videovälitteisesti. Tapaamisia voidaan myös toteuttaa yhdessä jo olemassaolevien tukiverkostojen kanssa, kuten nuoren läheiset tai nuoren kanssa työskentelevät ammattihenkilöt.

NUOTTI-valmennukseen hakeutuminen on helppoa. Kelaan voi ottaa suoraan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Lääkärinlausuntoa ei tarvita. Kuntoutuksen asiantuntija KELAssa haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Nuori saa valita itse itselleen sopivan palveluntuottajan.

Voit hakeutua NUOTTI-valmennukseen näin:

  • Laita sähköpostia Kelaan: nuoret.etelainen@kela.fi (Eteläinen vakuutuspiiri) tai
  • Soita Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon: 020 692 205

Voit myös olla meihin suoraan yhteydessä, mikäli kaipaat lisätietoa tai apua valmennukseen hakeutumisessa.
Puh: 040 556 3011 Sähköposti: info@nuovo.fi