tjänster också på svenska

Erbjuder stödsamtal vid
- personliga och psykiska problem
- familjenproblem eller med någon anhöring
- beroendeproblem (alkohol, läkemedel, droger, spel)
- nertrappning av läkemedel

Sexualrådgivning
Skolning och handledning i missbrukarfrågor